n

Мэдээлэл

2012-01-27,
Конпьютер технологи өсөн хөгжихийн зэрэгцээ мэдээллийг солилцох хамтран эзэмших нь салшгүй болоод байна. Сурагч бид зөвхөн ширээний ард суугаад мэдээллийг хүлээн авахгүй харин ном сэтгүүл сонин  интернэт гэх мэтчилэн  аргуудаар мэдээллийг олж авдаг.Тодорхошй хичээлийн даалгавраа анги хамт олондоо үзүүлж сонирхуулж хамтран ажиллах зэрэг  нь мэдээллийг хамтран эзэм ших гэсэн үг юм.  Конпьютер технологи өсөн хөгжихийн зэрэгцээ мэдээллийг солилцох хамтран эзэмших нь салшгүй болоод байна. Сурагч бид зөвхөн ширээний ард суугаад мэдээллийг хүлээн авахгүй харин ном сэтгүүл сонин  интернэт гэх мэтчилэн  аргуудаар мэдээллийг олж авдаг.Тодорхошй хичээлийн даалгавраа анги хамт олондоо үзүүлж сонирхуулж хамтран ажиллах зэрэг  нь мэдээллийг хамтран эзэм ших гэсэн үг юм. 
МХТ-тйг ашиглан мэдээллийг хамтран эзэмших  дараах түгээмэл ашиглагдаж  байдаг.
          1.Цахим шуудан түүгээр  Файл хавсаргах
           2.Интернэтярианы программ


          4.Ваксын үйлчилгээ
          5. Дотоод сүлжээ
          6.Мэдээллийг хадгалах  төхөөрөмжүүд
    Мэдээллийг хялбар солилцож нэгээс олон тооны хүмүүстэй мэдээлэл хамтран эзэмших боломжтой.Өдгөө цахим шуудан  нь байгууллага ,бизнес  хувь хүний харилцаа  холбооны хэрэгсэл төдийгүй энэ  талаар мэдээллийн бүртгэл ,сан болж байна.     

МХТ-тйг ашиглан мэдээллийг хамтран эзэмших  дараах түгээмэл ашиглагдаж  байдаг.
          1.Цахим шуудан түүгээр  Файл хавсаргах
           2.Интернэтярианы программ
           3.Вэб сайт
          4.Ваксын үйлчилгээ
          5. Дотоод сүлжээ
          6.Мэдээллийг хадгалах  төхөөрөмжүүд
    Мэдээллийг хялбар солилцож нэгээс олон тооны хүмүүстэй мэдээлэл хамтран эзэмших боломжтой.Өдгөө цахим шуудан  нь байгууллага ,бизнес  хувь хүний харилцаа  холбооны хэрэгсэл төдийгүй энэ  талаар мэдээллийн бүртгэл ,сан болж байна.     
           3.Вэб сайт

Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдлүүд:
:-)
 
xaax